Moment Eldiven

 • MOMENT ELDİVEN olarak temel amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm lokasyonlarda çevreye “Sıfır Zarar” ile gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir çevre bırakmaktır. Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek için hizmet etmek adına;
 • Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,
 • Çevre kapsamı ve stratejik hedefi ile çevre politikasının uyumunun sağlanacağını,
 • Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,
 • Çevre yönetim sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,
 • Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paydaşlarla paylaşılmasını,
 • Faaliyetlerimizi, belirlenen etkiler için yeterli azaltmaları göz önünde bulundurarak planlayıp, ilgili ulusal ve uluslararası standart ve mevzuata uygun bir şekilde organizasyonel risk ve fırsatları tanımayı,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre konularında bilinçlendirme eğitimi aldığını ve yetkin olduğunu,
 • Üretim kaynaklı atıkları kaynağında azaltmaya çalışarak geri dönüşümünü sağlamak,
 • Son teknoloji ekipmanlar kullanılarak verimliliği en üst seviyede tutup kayıpları azaltmak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla doğal kaynak tüketimini azaltmak,
 • Çevresel etkileri göz önünde bulundurarak yeni yatırımlara yön vermek,
 • Enerji yönetimi ve emisyonları, doğal kaynak tüketimi, toprak yönetimi, su yönetimi ve emisyonları, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve karbon ayak izi konu başlıklarını göz önünde bulundurup sürekli takibini gerçekleştirmeyi,
 • Performansımızın, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda izlenebilirliğini sağlamayı,
 • Taşeron ve tedarikçilerimize yönelik, düzenli aralıklarla iç denetimler gerçekleştirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek adına çevresel yönetim sistemimiz düzenli olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlendiğini,
 • Firmamızın yeni projelerini, çevre dostu bir yaklaşım ile tasarlayıp ve uygulamayı,
 • Nicel hedeflerimizi gerçekleştirmek için aksiyonlar alınacağını

Taahhüt eder,