Moment Eldiven

MOMENT ELDİVEN olarak; 

  • Üretim ve süreç proseslerimizde, Enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmak, faaliyetlerimizin uzun vadeli ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla,
  • Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak ve gözden geçirmek için gerekli araç ve bilgi kaynaklarını sağlamayı,
  • Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak ve gözden geçirmek için eğitim, bilinç ve farkındalığı sağlamak, çalışanlarımızıs enerji konusunda bilinçlendirerek enerji verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmalarını sağlamayı,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde firmamızı ilgilendiren enerji konusundaki yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Enerji tüketimlerini kontrol ederek enerji kaynaklarının verimli kullanılması için “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımını benimsemeyi,
  • Enerji performansında sürekli geliştirme sağlamayı,
  • Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğinin göz önünde bulundurarak enerji performanslı prosesler geliştirmeyi,
  • Hammadde, mamul, yarı mamul, makine, ekipman, yardımcı malzeme, hizmet ve enerji temininde enerji verimliliğinin göz önünde bulundurmayı,
  • Bu çalışmaları sistematik bir şekilde yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.